Biografia

Barbara Magiera

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Polsko – Amerykańskich Studiów Podyplomowych w zakresie Restrukturyzacji Zarządzania Gminą na Rzecz Trwałego Rozwoju Regionu oraz Akademii Liderów Samorządowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pracę zawodową rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim.
Od 1985 roku pracowała w głożyńskiej podstawówce, najpierw jako nauczycielka nauczania początkowego i matematyki, później jako wicedyrektorka szkoły.
Od roku 1992 r. radna Rady Miasta Wodzisławia Śl. Brała udział w pracach na rzecz usamodzielnienia się Radlina. Od 1997 roku objęła stanowisko Burmistrza Radlina, najpierw z wyboru radnych, a od 2002 roku z wyborów powszechnych.

Harcerka z tradycji rodzinnych i zamiłowania, w stopniu podharcmistrza.

Uczennica głożyńskiej podstawówki i rydułtowskiego liceum w klasie zielonych mundurków. Związana z kabaretem „Supeł”.

 

Jako Burmistrz Radlina odpowiedzialna za wiele istotnych dla miasta inwestycji – od budowy kanalizacji sanitarnej, przez remonty pokopalnianych obiektów w Radlinie; „Domu Sportu” i „Domu Kultury” (obecnie nowoczesne, miejskie jednostki) aż po rewitalizację zabytkowego osiedla familoków („Kolonia Emma w Radlinie”) czy budowę pierwszej na przemysłowej części Śląska tężni solankowej. Współuczestniczyła, jako burmistrz Radlina, w wielu innowacyjnych projektach w dziedzinie usprawniania administracji, m. in. pionierskiego na skalę Europy projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (2010) czy Modelu Kontraktowania Usług Społecznych (2014). Odpowiedzialna za wdrożenie najwyższych standardów zarządzania, potwierdzonych certyfikatem zgodności z wymogami ISO (2013).

SONY DSC

28 marca 2012 roku z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymała Złoty  Krzyż Zasługi, jedno z najważniejszych odznaczeń państwowych za zasługi dla Państwa  i obywateli. Podczas uroczystości wręczenia odznaczenia Prezydent RP mówił:  –  Marząc o nowoczesnym polskim patriotyzmie najłatwiej wskazać na osiągnięcia tego  nowoczesnego myślenia o Ojczyźnie patrząc na to, jak funkcjonuje samorząd, jak  realizuje oczekiwania ludzi.

bm nagroda

W 2013 roku znalazła się w gronie najlepszych samorządowców. Otrzymała wyróżnienie Kapituły Konkursu Nagrody im. Grzegorza Palki, często nazywanej samorządowym Oskarem. Kapituła doceniła Ją za „działania na rzecz rozwoju miasta oraz za współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi”.
W 2014 roku w plebiscycie „Dziennika Zachodniego” na najlepszego burmistrza w województwie śląskim zajęła najwyższą notę wśród kobiet piastujących te stanowisko.

 

Zapisz