Jednogłośne absolutorium!

Absolutorium podczas Sesji Rady Miejskiej, 31.05.2016. [fot. UM Radlin]

Absolutorium podczas Sesji Rady Miejskiej, 31.05.2016.
[fot. UM Radlin]

Na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Radlinie radni zdecydowali się udzielić mi jednogłośnego absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2015. Serdecznie dziękuję radnym miejskim za ten gest, który jest czymś więcej, niż tylko zaaprobowaniem podjętych przez radliński samorząd działań i rozliczeniem naszych przedsięwzięć. To również dowód na to, że w kluczowych dla rozwoju miasta sprawach, mówimy i działamy jednogłośnie…

Najlepszym wskaźnikiem tego, że nasze wspólne działania mają sens, są głosy zadowolenia naszych mieszkańców. Coraz liczniejsza grupa radlinian, w tym również osób młodych, często równolatków naszego miasta, jest dumna z naszego miasta, z jego działań, z jego oferty i wspólnych przedsięwzięć. Budowanie tożsamości lokalnej to proces długotrwały i wymagający sporego wysiłku. Jednak my, w Radlinie, ten wysiłek podejmujemy.
I za to wszystko serdecznie dziękuję.