Kolejna inwestycja: prace technologiczne na radlińskim basenie…

Tegoroczna przerwa technologiczna w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji była okazją do kompleksowych prac remontowych, związanych nie tylko z czyszczeniem i dezynfekcją obiektów, ale również m.in. wymianą folii basenowych, konserwacją silników i pomp, oraz uzupełnieniem lamp podwodnych…