Konsultujmy i rozmawiajmy!

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAktywne organizacje pozarządowe są niezbędnym „ogniwem” w dialogu pomiędzy mieszkańcami a samorządem. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej organizacji pozarządowych zabierało głos w sprawach publicznych. Już w najbliższych tygodniach w Radlinie organizowany będzie szereg warsztatów mających na celu poprawę dialogu międzysektorowego.

Zapraszam wszystkich chętnych do uczestnictwa w spotkaniach.
Szczegóły na naszej miejskiej stronie internetowej