Nasz region

Jestem Ślązaczką. Moje przywiązanie do regionu, naszej małej ojczyzny, jest dla mnie bardzo ważne, ale i najzupełniej naturalne. Pracę na rzecz Górnego Śląska realizuję w aktywności samorządowej, oraz uczestnictwie w organizacjach, takich jak Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, które reprezentuje interesy Radlina i gmin mu podobnych, na arenie ogólnopolskiej.

Nasz radliński Urząd Miasta, jako pierwszy w regionie wodzisławsko-rybnickim, zdecydował się wywiesić tablicę „Godomy po Ślonsku”. Był to ważny sygnał dla wielu mieszkańców naszego miasta, że szanujemy nasze kulturowe dziedzictwo i traktujemy je z należytą powagą.

Ale Śląsk to również otwartość i wielokulturowość, dlatego integralną ale i bardzo ważną częścią specyfiki naszego regionu jest bogactwo, które wniosły i wnoszą osoby spoza Śląska.  Wierzę, że dla wszystkich nas, jest wystarczająco dużo miejsca na śląskiej ziemi i wszyscy wzajemnie wzbogacamy jej lokalny koloryt.

Jeżech stond, poradza godać po naszymu a niy ma to do mie żodno gańba.

Zobacz też: