Nowy skwer zieleni na Marcelu!

skwerMarcelNa Marcelu, w rejonie dawnego dworca autobusowego, pojawił się nowy, bardzo ciekawy skwer zieleni. Podobno część mieszkańców nazwała go już „Małym Rynkiem”. To bardzo cieszy, bo – tak jak przy rekultywacji „Szluchty” – oznaczać może, że oprócz wymiaru estetycznego, inwestycja ta będzie miała swój wymiar społeczny.
Kolejne, niegdyś zaniedbane miejsce, odżywa!  ZmieniamyRadlin !

Link: