Ruszył projekt „Internet dla każdego…”. Chcemy przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu!

Nasze miasto przystąpiło do projektu współfinansowanego ze środków UE pod nazwą „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Dzięki temu projektowi 35 rodzin w Radlinie otrzyma darmowy sprzęt komputerowy, wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu. Oprócz tego utworzymy punkty bezpłatnego dostępu do internetu : w Punkcie Wydawania Posiłków (2 stanowiska) , w Świetlicy Środowiskowej (6 stanowisk przy ul. Solskiego, oraz 2 stanowiska na filii przy Obiekcie Gimnastycznym im L. Blanika) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie (3 stanowiska w filii biertułtowskiej oraz 2 stanowiska w filii głożyńskiej ).

Więcej szczegółów na stronie: http://euro.radlin.pl/aktywizacja-spoleczna/