Zapraszam na konsultacje społeczne!

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców 19 stycznia 2016 (wtorek) do Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie na godz. 17.00 na salę gimnastyczną, gdzie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące “Kompleksowego rozwiązania układu komunikacyjnego Sienkiewicza – Sienkiewicza z ul.Cmentarną w Radlinie”. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z koncepcją rozwiązania jak również do zgłoszenia swoich sugestii.

Zakres planowanych prac projektowych dotyczący układu komunikacyjnego w kwartale Sienkiewicza- Sienkiewicza wraz z ul. Cmentarną obejmuje:

  • odwodnienie oraz zabezpieczenia skarpy i ogrodzeń w okolicach nr 53 i wzdłuż ogrodzenia cmentarza od ul. Hallera;

  • odwodnienie ul. Sienkiewicza – Cmentarna;

  • lokalizacja miejsc parkingowych przy ul. Cmentarnej ( lewa strona od ul. Rogozina) i Sienkiewicza ( zmian organizacji ruchu, ruch jednokierunkowy od nr 13 do nr 24 i miejsca postojowe na tym odcinku);

  • rozwiązanie skrzyżowania Cmentarna – Sienkiewicza;

  • łącznik Sienkiewicza-Sienkiewicza ( wzdłuż krótkiego boku ogrodzenia cmentarza);

  • utwardzenie terenu pod miejsca postojowe (od ul. Hallera, w sąsiedztwie nowej części cmentarza – wykorzystanie istniejącej dokumentacji);

  • łącznik do ul. Hallera ( ciąg pieszo – jezdny szer 3,5 m) po skarpie od strony północnej i zachodniej;

  • schody do ul. Hallera ;

  • dodatkowy parking wzdłuż ul. Sienkiewicza (wzdłuż cmentarza, naprzeciwko obecnego parkingu).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

19 stycznia 2016
godz. 17.00ZSS Radlin, ul. Rogozina 55
Sala gimnastyczna